Bank jako specyficzne przedsiębiorstwo

Bank jest przedsiębiorstwem, które działa na podstawie:


– kodeksu spółek handlowych co oznacza, że jest wyodrębnioną, samodzielną, a także samofinansującą się spółką akcyjną która świadczy usługi finansowe.
– prawa bankowego, które traktuje bank jako instytucje zaufania publicznego i zobowiązuje się do uzyskania licencji bankowej gwarantującej bezpieczeństwo depozytów.

Kwalifikacja banku
a) ze względu na formę prawną:
– spółka akcyjna
– spółdzielcza

b) ze względu na formę własności:
– prywatne w przeważającej części z udziałem kapitału zagranicznego ( bank komercyjny )
– własność państwowa

c) ze względu na zakres świadczonych usług:
– banki uniwersalne
– banki specjalistyczne np. bank inwestycyjny

Podstawowy zakres usługi bankowej obejmuje:
– czynności depozytowe czyli pozyskiwanie i gromadzenie środków pieniężnych na rachunku bankowym, lokatach terminowych
– czynności kredytowe czyli udzielanie kredytów osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom
– pośrednictwo finansowe czyli dokonywanie rozliczeń na rachunku klientów.

Przychody banku
Bank ma dwa źródła przychodów odsetkowe i pozaodsetkowe
a) odsetkowe – jest to różnica między stopą oprocentowania kredytu, a stopą oprocentowania depozytu
b) pozaodsetkowe ( nieodsetkowe ) – są to prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i dokonywanie rozliczeń między rachunkami.

Daj opinie (5 / 1)

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o