Konto bez komornika – które banki je oferują?

Konto bez komornika – które banki je oferują?

Artykuł miesiąca Poradnik

Niestety, jeżeli chodzi o kwestię kont bankowych bez komornika to należy powiedzieć, że takie usługi w obecnych czasach nie istnieją. W związku z tym nie ma możliwości założenia konta bankowego w taki sposób, że komornika sądowy się o takim działaniu w żaden sposób nie dowie. Osoby zadłużone bardzo często poszukują informacji na ten temat z obawy przed ściąganiem zaległości zobowiązań finansowych przez komorników.

Natomiast jest to niemożliwe z jednej głównej przyczyny, a trzeba tutaj zaznaczyć przede wszystkim, że podczas podpisywania umowy z bankiem, klient takiej instytucji podpisuje umowę, która przede wszystkim zobowiązuje wszystkie instytucje bankowe do udostępniania danych o swoich klientach, w szczególności urzędom skarbowym, komornikom, jak również prokuraturze. W związku z tym w sytuacji popełnienia przestępstwa, bądź też zadłużenia komorniczego nie pomoże nam nawet tajemnica bankowa. Należy również zaznaczyć przede wszystkim to, że nawet w przypadku, gdy nie jesteśmy chronieni w pełnym zakresie, to dostajemy w zamian pewną namiastkę anonimowości. Anonimowości taka daje możliwość nam zaspokojenie spokoju ducha. Trzeba też pamiętać o tym, że komornik ma kilka możliwości znalezienia numeru konta bankowego osoby posiadające zadłużenie finansowe. Do możliwości tych można zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak: system OGNIVO, urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak również informacja od samego dłużnika. W sytuacji, gdy komornik z tych źródeł nie jest w stanie ustalić numeru bankowego dłużnika to zwraca się z taką prośbą do wszystkich instytucji bankowych w celu udzielenia informacji czy taka osoba posiada u nich konto bankowe. W związku z tym, jak można w prosty sposób zauważyć, nie ma w naszym kraju takich instytucji bankowych, w których można by założyć konto bankowe i o którym nie dowiedziałaby się komornik. Dlatego warto pamiętać o tym, aby wszystkie swoje zobowiązania finansowe spłacać w sposób terminowy, ponieważ tylko wtedy nie będziemy dopuszczać do takich kłopotliwych sytuacji.

Czym jest system OGNIVO i jak często komornik sprawdza w nim numery kont bankowych dłużników?

Otóż, jeżeli chodzi o system OGNIVO to należy o nim powiedzieć przede wszystkim to, że jest to nic innego, jak jeden z najbardziej innowacyjnych rozwiązań, które funkcjonują na rynku finansowym. Charakteryzuje się on w szczególności tym, że daje możliwość umożliwiania nie tylko szybkiej i bezpiecznej komunikacji między poszczególnymi instytucjami, ale również w sposób bezproblemowy ułatwia pozyskiwanie i udostępnianie poszczególnym podmiotom danych odnośnie konkretnych klientów instytucji bankowych. Z systemu tego korzysta się każdego roku w przypadku bardzo dużego grona osób. A w szczególności w stosunku do takich osób, które są niewypłacalne i które dość ciężko innymi sposobami namierzyć. Należy również dodać przede wszystkim to, że do skorzystania z takiego systemu uprawnione są w szczególności takie podmioty jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, komornicy, prokuratura, sądy, urzędy skarbowe, jak również izby celne oraz poczta polska. Do jednych z podmiotów, które najczęściej korzystają z takiego rozwiązania należy zaliczyć komorników. Otóż komornicy korzystają z systemu OGNIVO w celu sprawdzenia w nim numerów kont dłużników. Do banków, które współpracują z systemem OGNIVO można zaliczyć przede wszystkim:

 • Alior Bank S.A.
 • Aion Bank
 • AS Inbank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Bank Handlowy w Warszawie
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • PLUS BANK S.A
 • Santander Bank Polska S.A.
 • SGB-BANK S.A.
 • Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce
 • Toyota Bank Polska S.A.
 • Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
 • Wszystkie Bank Spółdzielcze
 • Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
 • Deutsche Bank Polska S.A
 • DNB Bank Polska
 • Euro Bank S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • HSBC Bank Polska S.A.
 • IDEA Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • Santander S.A.

W związku z tym, jak można zauważyć, lista ta jest naprawdę bardzo duża i należą do niej wszystkie banki, które funkcjonują na terenie naszego kraju. W związku z tym wniosek jest jeden, a mianowicie taki, że w chwili obecnej nie ma możliwości założenia sobie konta bankowego takiego, w które nie będzie miał wglądu komornik. Mechanizm działania tego systemu opiera się przede wszystkim na tym, że komornik, bądź też inny organ egzekucyjny ma możliwość wysłania zapytania  do banku, odnoszącego się do konkretnego dłużnika. W takiej sytuacji bank w ciągu kilku minut ma ustawowy obowiązek zablokowania lub też przekazania środków, które znajdują na koncie bankowym osoby zadłużonej. W związku z tym należy pamiętać, iż może to być nawet dług, o którym dłużnik nic nie wie. I to właśnie w takim przypadku w szczególności dochodzi do sytuacji, w której taka osoba, zanim otrzyma informację o zajęciu (organ egzekucyjny wysyła ją zawsze w formie papierowej), ma już zajęte środki przez komornika, który przekazuje je na poczet zaległości.  W obecnej chwili konto bankowe bez OGNIVO nie istnieje. Dlatego też komornik ma sposobność bardzo szybkiego ustalenia, w jakiej instytucji dłużnik posiada rachunek, by następnie skierować wniosek o jego zajęcie.  Osoby zadłużone bardzo często poszukują informacji na ten temat z obawy przed ściąganiem zaległości zobowiązań finansowych przez komorników. Natomiast jest to niemożliwe z jednej głównej przyczyny, a trzeba tutaj zaznaczyć przede wszystkim, że podczas podpisywania umowy z bankiem, klient takiej instytucji podpisuje umowę, która przede wszystkim zobowiązuje wszystkie instytucje bankowe do udostępniania danych o swoich klientach, w szczególności urzędom skarbowym, komornikom, jak również prokuraturze. W związku z tym w sytuacji popełnienia przestępstwa, bądź też zadłużenia komorniczego nie pomoże nam nawet tajemnica bankowa. Należy również zaznaczyć przede wszystkim to, że nawet w przypadku, gdy nie jesteśmy chronieni w pełnym zakresie, to dostajemy w zamian pewną namiastkę anonimowości. Anonimowości taka daje możliwość nam zaspokojenie spokoju ducha. Trzeba też pamiętać o tym, że komornik ma kilka możliwości znalezienia numeru konta bankowego osoby posiadające zadłużenie finansowe.

Konto bankowe w instytucjach poza bankowych, a komornik

Jak już zostało to umówione powyżej, nie ma możliwości założenia konta w banku w taki sposób, aby komornik się o tym nie dowiedział. Natomiast jest za to możliwość założenia konta w instytucji poza bankowej. Do jednych z nich można zaliczyć przede wszystkim konto Revolud. Jest to konto dłużnicy z komornikiem mogą bez jakichkolwiek obaw założyć rachunek bankowy. Dzieje się tak, ponieważ instytucje poza bankowe nie współpracują z systemem ogniwo. Mając taki rodzaj konta, każdy dłużnik może czuć się bezpiecznie pod tym względem, że komornik nie zajmie jego wpływów na konto, ponieważ fizycznie nie będzie miał takiej możliwość. Ze sposobności takiej każdego roku zaczyna korzystać coraz większe grono osób, natomiast jeszcze nie wszyscy o możliwości podjęcia takiego działania wiedzą. Należy również powiedzieć, że konto Revolud charakteryzuje się przede wszystkim tym, że korzystając z takiego rodzaju konta bankowego teoretycznie nie grozi nam egzekucja środków znajdujących się na takim rachunku. W praktyce jednak Revolut nie pomoże nam tak gładko z komornikiem. Konto to należy do bardzo szybko rozwijających się produktów finansowych na naszym ojczystym rynku w chwili obecnej. Dzieje się tak w głównej mierze dlatego, ponieważ rusz zapewnia nowe produkty. Dla przykładu firma ta stosunkowo niedawno udostępniła dla wszystkich swoich klientów również konto oszczędnościowe w euro z oprocentowaniem 0,3%. Jest to może i niedużo, natomiast oferta ta wydaje się być w perspektywie czasu bardzo interesująca. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie takimi usługami każdego roku w sposób znaczący rośnie. A jak powszechnie wiadomo, tak gdzie jest popyt, tam również jest duża podaż.

Co zrobić, aby nie wpaść w długi?

W naszym kraju każdego roku ilość dłużników znacznie rośnie. Dzieje się tak z różnych przyczyn, ale do jednych z najczęściej występujących można zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak: nagła utrata pracy, wystąpienie poważnej chory, czy też nieumiejętne branie zobowiązań finansowych. W związku z tym, jeżeli potrzebujemy pożyczyć pieniądze to powinniśmy robić to w sposób przemyślany, czyli taki, w którym utwierdzimy się, że pożyczone pieniądze będziemy w stanie zwrócić w umówionym terminie. Niestety wiele osób o tym nie pamięta, a później, gdy przychodzi termin płatności to pojawia się duży problem. Oczywiście należy zaznaczyć, iż w pożyczaniu nie ma niczego złego, ponieważ wiele osób tak robi. Natomiast ważne jest, aby przekładać własne siły na zamiary. I nie pożyczać pod wpływem chwili, ponieważ to właśnie takie sytuacje przyczyniają się do tak ogromnego zadłużenia naszych obywateli. Osoby zadłużone bardzo często poszukują informacji na ten temat z obawy przed ściąganiem zaległości zobowiązań finansowych przez komorników. Natomiast jest to niemożliwe z jednej głównej przyczyny, a trzeba tutaj zaznaczyć przede wszystkim, że podczas podpisywania umowy z bankiem, klient takiej instytucji podpisuje umowę, która przede wszystkim zobowiązuje wszystkie instytucje bankowe do udostępniania danych o swoich klientach, w szczególności urzędom skarbowym, komornikom, jak również prokuraturze. W związku z tym w sytuacji popełnienia przestępstwa, bądź też zadłużenia komorniczego nie pomoże nam nawet tajemnica bankowa. Należy również zaznaczyć przede wszystkim to, że nawet w przypadku, gdy nie jesteśmy chronieni w pełnym zakresie, to dostajemy w zamian pewną namiastkę anonimowości. Anonimowości taka daje możliwość nam zaspokojenie spokoju ducha. Oczywiście należy zaznaczyć również to, że opóźnienie w spłacie zobowiązań finansowych może przydarzyć się każdemu z nas. Jest to sprawa normalna i bardzo często występująca. Ważne jest jednak, aby pamiętać o tym, by opóźnienie w spłacie nie wynosiło więcej niż trzydzieści dni. Bowiem takie opóźnienie jest powodem dla wszczęcia postępowania sądowego, wydania nakazu wykonalności ściągnięcia długu, jak również następnie jest podstawą do zajęcia komorniczego. Dlatego ważne jest to, aby regulować swoje długi w jak najkrótszym terminie. Należy też pamiętać o tym, aby w razie niemożności spłaty zobowiązania nie unikać kontaktu z wierzycielem, ponieważ może to tylko pogorszyć sprawę. Z wierzycielem trzeba rozmawiać w taki sposób, aby dojść do wspólnego porozumienia co do sposobności spłaty, nawet jeżeli spłata taka miałaby być rozłożona na raty. A takie możliwości instytucje finansowe również oferują swoim klientom, którzy mają problemem z terminowym uregulowaniem swojego zobowiązania finansowego.

Czym są anonimowe karty płatnicze?

Anonimowymi kartami płatniczymi określa się nic innego, jak przede wszystkim nowoczesny system płacenia, który jest nazywany również, jako karty prepaid. Charakteryzują się one w głównej mierze tym, że można nimi zapłacić w sklepach internetowych bez potrzeby podawania własnych danych, takich jak numer konta bankowego. Dlatego komornik nie będzie w stanie do nas dotrzeć podczas wykonywania przez takich działań. Z możliwości takiej zaczyna korzystać coraz większe grono osób, ponieważ jest to nie tylko bezpieczne rozwiązanie, ale również bardzo skuteczne. I w obecnej chwili cieszy się bardzo dużą popularnością. Anonimowe karty płatnicze są w pełni wolne od zajęć komorniczych. Dlatego też coraz cześciej  różne banki zachęcają do zamawiania tego typu kart jako „prezentów” dla bliskich, bądź też, jako formę „elektronicznego portfela” dla najmłodszych. Należy jednak pamiętać przede wszystkim o tym, iż taki prezent ma sposobność sprawienia sobie również sama osoba zadłużona, ponieważ wszelkie zgromadzone tam środki finansowe będą w pełni bezpieczne od zajęcia komorniczego. Nic więc dziwnego, że takie rozwiązanie w dzisiejszych czasach cieszy się aż tak dużą popularnością. Pojawia się więc pytanie, jakie banki oferują swoim klientom takie rozwiązanie. Do banków tych można zaliczyć przede wszystkim:

 • ING Bank Śląski
 • Grupa BPS
 • Bank SGB
 • Bank Millenium

Jak można zauważyć, lista tych banków może i nie jest zbyt długa. Aczkolwiek najważniejsze jest to, że są w naszym kraju takie instytucje bankowe, które takie rozwiązanie oferują. Zapewne w przyszłości więcej banków wprowadzi takie rozwiązanie do swojej oferty, ponieważ zainteresowanie nią jest już w chwili obecnej bardzo wysokie.

Wpływy świadczeń socjalnych, a komornik

Jeżeli chodzi o wpływy świadczeń socjalnych, a o kwestię ich zajęcia przez komornika to należy powiedzieć, że komornik nie ma możliwość zajęcia naszych wpływów z tytułu świadczeń socjalnych. Chodzi tutaj między innymi o takie rodzaje świadczeń jak: alimenty, 500 plus, zasiłek wychowawczy, zasiłek pielęgnacyjny, renta, czy też emerytura. Dlatego osoby pobierające takie wsparcie finansowe nie muszą się niczym przejmować. Należy również zaznaczyć przede wszystkim to, iż w przypadku, gdy kwota na rachunku przekroczy kwotę wolną, w następstwie zostaje przekazywana do organu egzekucyjnego. Dlatego też taka nieprawidłowa identyfikacja wpływów przyczynia się często do blokady środków, które w efekcie nie powinny zostać zagarnięte przez komornika. W naszym kraju każdego roku ilość dłużników znacznie rośnie. Dzieje się tak z różnych przyczyn, ale do jednych z najczęściej występujących można zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak: nagła utrata pracy, wystąpienie poważnej chory, czy też nieumiejętne branie zobowiązań finansowych. W związku z tym, jeżeli potrzebujemy pożyczyć pieniądze to powinniśmy robić to w sposób przemyślany, czyli taki, w którym utwierdzimy się, że pożyczone pieniądze będziemy w stanie zwrócić w umówionym terminie. Niestety wiele osób o tym nie pamięta, a później, gdy przychodzi termin płatności to pojawia się duży problem. Oczywiście należy zaznaczyć, iż w pożyczaniu nie ma niczego złego, ponieważ wiele osób tak robi. Natomiast ważne jest, aby przekładać własne siły na zamiary. I nie pożyczać pod wpływem chwili, ponieważ to właśnie takie sytuacje przyczyniają się do tak ogromnego zadłużenia naszych obywateli. Osoby zadłużone bardzo często poszukują informacji na ten temat z obawy przed ściąganiem zaległości zobowiązań finansowych przez komorników. Natomiast jest to niemożliwe z jednej głównej przyczyny, a trzeba tutaj zaznaczyć przede wszystkim, że podczas podpisywania umowy z bankiem, klient takiej instytucji podpisuje umowę, która przede wszystkim zobowiązuje wszystkie instytucje bankowe do udostępniania danych o swoich klientach, w szczególności urzędom skarbowym, komornikom, jak również prokuraturze. W związku z tym w sytuacji popełnienia przestępstwa, bądź też zadłużenia komorniczego nie pomoże nam nawet tajemnica bankowa. Należy również zaznaczyć przede wszystkim to, że nawet w przypadku, gdy nie jesteśmy chronieni w pełnym zakresie, to dostajemy w zamian pewną namiastkę anonimowości. Anonimowości taka daje możliwość nam zaspokojenie spokoju ducha. Oczywiście należy zaznaczyć również to, że opóźnienie w spłacie zobowiązań finansowych może przydarzyć się każdemu z nas. Jest to sprawa normalna i bardzo często występująca. Ważne jest jednak, aby pamiętać o tym, by opóźnienie w spłacie nie wynosiło więcej niż trzydzieści dni. Bowiem takie opóźnienie jest powodem dla wszczęcia postępowania sądowego, wydania nakazu wykonalności ściągnięcia długu, jak również następnie jest podstawą do zajęcia komorniczego. Dlatego ważne jest to, aby regulować swoje długi w jak najkrótszym terminie.

Jakie świadczenia są zwolnione spod egzekucji komorniczej?

Do świadczeń, które są zwolnione spod egzekucji komorniczej należy zaliczyć przede wszystkim:

 • dodatki poporodowe,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • dodatki dla sierot zupełnych,
 • świadczenia wychowawcze, np. 500 plus,
 • świadczenia integracyjne,
 • świadczenia rodzinne,
 • świadczenia wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • dodatki rodzinne,
 • dodatki pielęgnacyjne,
 • zasiłki dla opiekunów

zobacz również Aion Bank – Wszystko Co Chciałbyś Wiedzieć, Ale Boisz Się Zapytać

0 0 votes
Daj opinie
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments